Розробка і впровадження збалансованої системи показників (BSC)

  • Home
  • /
  • Розробка і впровадження збалансованої системи показників (BSC)

Balans Score Cards

Мета:

Підвищити загальну ефективність бізнесу шляхом впровадження системи управління на основі ключових показників ефективності (KPI – Key Performance Indicator).

Зміст роботи:
• стратегічний аналіз і визначення стратегічного фокусу компанії;
• визначення стратегічних цілей розвитку компанії і побудова стратегічної карти;
• розробка ключових показників ефективності (KPI) компанії, її функціональних підрозділів та основних співробітників;
• побудова системи мотивації персоналу на основі досягнення KPI;
• розробка системи збору вихідних даних, розрахунку та аналізу KPI в MS Excel;
• опис і формалізація системи збору та аналізу даних, необхідних для розрахунку KPI;
• формування у персоналу, який бере участь в проекті, знань і навичок, необхідних для успішного використання BSC.

Результат робіт по розробці і впровадженню BSC:

• стратегічна карта цілей і KPI компанії, її підрозділів і ключових співробітників;
• цільові значення KPI: динаміка зростання (скорочення), порогові відхилення;
• формалізована система збору та аналізу даних для розрахунку значень KPI;
• програма першочергових заходів по досягненню цільових значень KPI на рік;
• система мотивації персоналу на основі досягнення ключових показників ефективності;

• програмне забезпечення розрахунку і аналізу системи KPI в MS Excel з інтегрованим бонус-калькулятором;
• детально прописана технологія розробки та тиражування BSC;
• міжфункциональна команда «носіїв» повного комплексу знань і навичок з розробки та застосування BSC;
• підвищення лояльності персоналу до компанії за рахунок формування культури загальних компетенцій.

Share

Залишити відповідь