Реалізовано проект з використанням програмного комплексу BAS ERP

  • Home
  • /
  • Реалізовано проект з використанням програмного комплексу BAS ERP

Нами був успішно завершений один з найбільш організаційно складних комплексних проектів по автоматизації систем виробничого управлінського і регламентованого обліків для великого виробничого підприємства з більш ніж 50-річним досвідом у виробництві електротехнічного устаткування – Компанії «Електроград».

Проект був реалізований за підтримки «Європейського Банку Реконструкції та Розвитку» в рамках програми ділових консультаційних послуг (BAS). Унікальність даного проекту полягає в тому, що він був реалізований з використанням сучасного програмного комплексу BAS ERP (Business Automation Software) зі зміною об’єктів конфігурації стандартного рішення відповідно до специфіки складного багатопередільного позаказного виробництва.

В ході реалізації проекту нами була проведена велика системна робота з надання методологічної підтримки, а також виконана комплексна автоматизація облікових систем: в єдиному інформаційному просторі були реалізовані всі необхідні контури обліку (оперативний, управлінський, податковий, бухгалтерський) з урахуванням особливостей позаказного виробництва, що забезпечило керівництво компанії достовірною, своєчасною і якісною інформацією для прийняття управлінських рішень.

В ході виконання робіт по проекту були отримані наступні результати:

• забезпечена можливість ефективного управління потребами в матеріальних ресурсах (закупівля під замовлення, підтримка страхових запасів ТМЦ на складі), що в результаті дозволило досягти безперебійного забезпечення виробничого процесу і поліпшення показників оборотності запасів;
• уніфікована нормативно-довідкова інформація підприємства, виключено її дублювання при введенні первинної документації, забезпечена оперативність і доступність інформації для користувачів;

• розроблений зручний інструмент, що дозволяє формувати ціну продукції, що випускається з урахуванням собівартості і необхідної норми прибутку, що враховує індивідуальні потреби кожного клієнта в складному позаказном виробництві;
• реалізована можливість прогнозування ходу виробничого процесу, оцінки виконання замовлень на виробництво (планування графіка виробництва) не дивлячись на тривалість і багатоетапність виробничого процесу;

• забезпечена можливість формувати виробничу собівартість продукції з деталізацією щодо виробничих замовлень, на замовлення клієнтів, в розрізі статей калькуляцій, постатейних видатків, та інше;
• впроваджена підсистема управління персоналом і розрахунку заробітної плати з урахуванням вимог чинного законодавства та особливостей ведення даних підсистем на виробничому підприємстві з відрядною оплатою праці в бригадах;

• налаштований і доопрацьований весь необхідний інструментарій для автоматизації регламентованого (бухгалтерського і податкового) обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності відповідно до чинного законодавства України;
• налаштована і впроваджена комплексна система управлінської звітності (по всіх підсистем), що надає широкий спектр аналітики для аналізу.

Успішна реалізація проекту – це синергія завзятості, працьовитості та професіоналізму двох команд: команди консультантів під керівництвом Ірина Зайченко (Irina Zaychenko) і звичайно ж команди клієнта.

Ми вдячні колективу співробітників компанії клієнта за їх націленість на досягнення результату і готовність розвиватися.

Висловлюємо особливу вдячність проектному офісу ЄБРР: «консультації для малого бізнесу в Україні» за їх допомогу і підтримку.

Share

Залишити відповідь