Постановка і автоматизація системи управлінського обліку

  • Home
  • /
  • Постановка і автоматизація системи управлінського обліку

Management accounting

Мета:

Розробка методології і автоматизація управлінського обліку і системи управлінської звітності, що забезпечують:

• підвищення точності і достовірності системи обліку та управлінської звітності;
• інформативність для керівництва і власників підприємства;
• максимальна ефективність прийняття управлінських рішень менеджментом підприємства.

Розробка методології обліку:
1. Розробка принципів системи управлінського обліку.
2. Удосконалення системи довідників:
• місця виникнення витрат;
• види продукції і послуг;
• товарно-матеріальні цінності;
• статті витрат;
• інші довідники.
3. Удосконалення системи управлінського документообігу:
• аналіз та доопрацювання первинних документів;
• розширення аналітики для виявлення і аналізу витрат за центрами відповідальності компанії;
• розробка інструкцій щодо заповнення документів, визначення термінів їх обробки і зон відповідальності користувачів системи документообігу з управлінського обліку.

4. Розробка методики розрахунку собівартості продукції і послуг:
• перелік і види витрат за всіма центрами витрат компанії;
• алгоритм розподілу непрямих витрат;
• методика віднесення витрат на окремі види продукції.
5. Розробка системи виробничої, управлінської та фінансової звітності.

Результат робіт по розробці методології системи управлінського обліку і звітності:

Положення з управлінського обліку, що включає:
• принципи управлінського обліку;
• опис складу і структури довідників;
• методику обліку, накопичення та розподілу витрат, формування собівартості товарів, продукції і послуг;
• формати виробничих і управлінських звітів;
• структуру управлінської фінансової звітності: баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів.

 

Автоматизація системи управлінського обліку відповідно до розробленої методології:

Етап 1. Вибір програмного продукту для автоматизації, налаштування нормативно-довідкової інформації.
Етап 2. Автоматизація управлінського обліку компанії в підсистемах, налаштування параметрів обліку та права користувачів, контроль введення даних і навчання користувачів на базі даних 1-3 місяців.
Етап 3. Автоматизація формування управлінської та фінансової звітності.
Етап 4. Автоматизація розрахунку заробітної плати.

 

Share

Залишити відповідь