Постановка і автоматизація системи бюджетування і контролю діяльності

  • Home
  • /
  • Постановка і автоматизація системи бюджетування і контролю діяльності

Постановка і автоматизація системи бюджетування і контролю діяльності робить компанію більш керованою, підвишщує ефективність управлінських рішень. 

Мета: Розробка методології і автоматизація системи бюджетування, що забезпечують: • максимальну ефективність прийняття управлінських рішень менеджментом підприємства; • підвищення фінансової стабільності підприємства. Розробка методології системи бюджетування: • формалізація фінансової структури і визначення центрів бюджетної відповідальності підприємства; • визначення принципів і припущень системи бюджетування; • розробка архітектури бюджетів; • розробка форматів операційних і фінансових бюджетів підприємства; • визначення принципів і правил консолідації операційних і фінансових бюджетів; • розробка методики контролю виконання бюджетів (план-факт і факторний аналізи); • формування регламенту бюджетування і матриці відповідальності; • розробка положення з бюджетування підприємства.
Результат робіт по постановці системи бюджетування: 1. Положення з бюджетування підприємства, що включає: • опис центрів фінансової відповідальності, • опис принципів і припущень системи бюджетування; • архітектуру бюджетів; • альбом форм операційних і фінансових бюджетів; • регламент бюджетування і матрицю відповідальності. 2. Методика контролю виконання бюджетів (план-факт, факторний аналізи). Автоматизація системи бюджетування: • Розробка системи довідників бюджетування; • Формування моделі бюджетів (ув’язка бюджетних форм і довідників в єдину модель); • Визначення формату, способів формування і зберігання даних для аналізу виконання бюджетів; • Налаштування форм звітів для план-факт і факторного аналізів; • Розробка інструкції по роботі з моделлю бюджетів в автоматизованій системі.

Share

Залишити відповідь