Експрес-аналіз (таксономія) підприємства

  • Home
  • /
  • Експрес-аналіз (таксономія) підприємства

BUSINESS DIAGNOSTICS

Мета:

Експрес-аналіз стану систем управлінського обліку, фінансового планування (бюджетування), аналізу поточної діяльності, автоматизації та бізнес-процесів компанії (таксономія).

Зміст роботи:

Виконання аналізу наступних об’єктів таксономії і їх основних елементів:
• система управлінського обліку (методика обліку, первинний документообіг, управлінська звітність, інформативність системи, регламентація управлінського обліку);
• система фінансового планування (бюджетування) і виробничого планування (бізнес-процеси планування, інформативність системи, регламентація планування);

• система моніторингу та діагностики діяльності компанії (система показників, оперативний моніторинг виробничої діяльності, фінансова діагностика, аналіз прибутковості, план-факт і факторний аналізи, інформативність системи);
• автоматизація управлінського, фінансового і виробничого планування, моніторингу та діагностики, формалізації і регламентації бізнес-процесів;
 • діюча IT-інфраструктура (апаратне забезпечення і мережева архітектура, загальносистемні програмні засоби, що використовуються СУБД, формати зберігання даних, прикладне програмне забезпечення, міжсистемні інтерфейси, експлуатаційні характеристики);
• формалізація і регламентація бізнес-процесів (наявність формалізованих описів,  стандарти і інструментарій опису та регламентації бізнес-процесів);

• система стратегического управления (стратегические цели, стратегическая диагностика, стратегическое планирование, система сбалансированных ключевых показателей).
Перечень объектов анализа может быть скорректирован в зависимости от особенностей предприятия и целей таксономии.

 
Результат роботи по таксономії:
звіт, таблиці і презентація результатів роботи, що включають:
• опис поточного стану досліджених систем менеджменту;
• визначення сильних та слабких сторін кожної системи в їх комплексному взаємозв’язку;
• пропозиція заходів по вдосконаленню кожної з досліджених систем менеджменту і очікуваний ефект від змін;
• актуальний перелік робіт та їх оптимальна послідовність для вдосконалення досліджених систем менеджменту, що забезпечують максимальний ефект в цілому для компанії.

 

Share

Залишити відповідь