Автоматизація управлінського обліку на базі «BAS ERP»

  • Home
  • /
  • Автоматизація управлінського обліку на базі «BAS ERP»

BAS ERP (Busines Automation Software)

Особливості автоматизованої облікової системи:

1. Автоматизація виконується з використанням програмного продукту “BAS ERP” призначеного для автоматизації підприємств з технічно складним виробництвом і включає всі можливості для організації єдиної системи обліку, управління і контролю в компанії.

 2. Конфігурація “BAS ERP” дозволяє організувати контроль матеріальних потоків і споживання ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську і комерційну діяльність компанії. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції і послуг виконується на основі даних оперативного обліку.

3. Механізм функціональних опцій, реалізований в системі “BAS ERP”, дозволяє “включати” або “вимикати” різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації).

Етапи проекту автоматизації управлінського обліку

1. Аналіз специфіки діяльності компанії.
2. Оптимізація системи управлінського документообігу.
3. Розробка методології управлінського обліку.
4. Підготовка автоматизованої облікової системи до експлуатації, налаштування параметрів обліку.
5. Контроль процесу інвентаризації та введення початкових залишків на дату початку обліку.
6. Доопрацювання об’єктів конфігурації відповідно до особливостей компанії.
7. Налагодження та доопрацювання зовнішніх звітів для груп користувачів і для керівництва компанії.
8. Навчання користувачів в процесі введення первинних документів і
формування управлінської звітності за 1-3 місяці.

Переваги компанії

1. Проект виконується компанією «Стратегічний партнер-Дніпро», що працює на ринку
консалтингових послуг з 1995 року і надає широкий спектр послуг консультаційної
підтримки бізнесу в області стратегічного і фінансового управління компанією

2. Висока кваліфікація співробітників
компанії і накопичений досвід
управління проектами автоматизації
обліку в компаніях різних
сфер діяльності (виробництво,
послуги, роздрібна торгівля)
і різних галузей.

3. Впроваджені проекти BAS ERP:
– м’ясна фабрика;
– роздрібна торгівля;
– машинобудування

Group 1@2x

Share

Залишити відповідь